Eco ice AKM – ekolojik soğutucu

Eco ice soğurmalı soğutucu

Eco ice soğurmalı soğutucu

Soğutucumuz çok düşük ısıtma sıcaklığı seviyesinde çalıştırılabilen bir soğurmalı soğutucudur (AKM).

AKM çok yönlüdür ve çeşitli soğutma sistemleri ile (ör. soğuk tuzlu su sistemleriyle, soğuk su sistemleriyle ve doğrudan genleşme sistemleriyle) birleştirilebilir. Çeşitli sistemlerin bağlantısı için mekanik parçaların az olması nedeniyle çok az bakım gerektirir. AKM kolayca bina yönetim tekniği ve kumanda sistemleri, ve ayrıca BT ağ sistemleri bünyesine dahil edilebilir. İnternet üzerinden uzaktan erişim yoluyla sistemi her yerden denetleyebilir ve kumanda edebilirsiniz. Sistem aynı zamanda son derece ekolojiktir, sera etkisi yoktur ve ozon tabakasına zarar vermez.

Soğurmalı soğutucu (AKM) kendi çalıştırılmasında kullanılan artık ısının enerjisinden soğuk üretir. Çalışma ısısı aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:

  1. Kojenerasyon, gaz türbini veya yakıt hücresinden çıkan atık ısı. Bu sayede trijenarasyon mümkün olmaktadır.
  2. Süreç teknolojisi ve buhar yoğuşuğundan çıkan atık ısı.
  3. Sadece soğutma gerektiğinde mevcut bulunan güneş ısısı.
  4. Yaz aylarında kullanılabilecek ve bu dönemde düşük maliyetle temin edilebilecek bölgesel ısıtma.

 

İndirilebilir AKM veri sayfası (09/2015)