Eco ice yenilikleri

AKM 50

AKM 50

AKM 50

AKM 50 soğutucu, aynı sıcaklık seviyesinde 50 kW soğutma gücüne sahiptir, AKM 25’in geliştirilmiş halidir. Üretilen ilk öncüsü Nisan 2016 tarihinden beri tesislerimizde denenmektedir.

CO2ile derin dondurma -Ardışık

Derin dondurma için özellikle etkili, hesaplı ve çevre dostu bir çözüm, ardışık olarak soğurmalı soğutucunun soğutma akışkanı üzerinden veya soğuk depolamayla bağlanmış, elektrikle çalışan CO2-kompresörlü soğutuculardır. Ardışıklık sayesinde -30 °C’ye yakın derin dondurma ısı seviyesine ulaşılabilir, bu seviye ör. fırınlar, kasaplar ve dağıtım depolarında derin dondurma için gerekebilir.

Yedek soğuk için düşük sıkıştırmalı soğutma sistemi

Elektrikle çalışan amonyak kompresörlü soğutucu olarak çok etkili ve çevre dostu olan ve yüksek talep oluştuğunda soğurmalı soğutucuyu takviye eden, özellikle üst düzey yükleri karşılamak için küçük bir soğutma sistemi (KKA) geliştirdik. . KKA sayesinde ör. hafta sonunda soğuk ihtiyacı olduğunda, kojenerasyon tesisinin muayenesi veya tamiri esnasında veya bir soğuk deposu tükendiğinde kesintisizce soğutmaya devam edilebilir. Kompresörlü soğutucu 10 kW’lık bir elektrik motoruyla çalışır. Soğurmalı soğutucunun kabinine bağlıdır veya bünyesine dahil edilmiştir.

Isı pompasının genişletilmesi

Ek olarak özel bir ısı pompası modülü 80°C’ye varan ısıtma veya sıcak suyu oluşturmak amacıyla ardışık bir şekilde geri soğutma dolaşımının düşük sıcaklık atık ısısını kullanarak soğutucumuzu destekleyebilir. Bu sırada kaynak olarak soğutucunun geri soğutma suyu en fazla 30°C’ye kadar kullanılır. Bu sıcaklık aralığı – ve böylece nispeten küçük sıcaklık artışı – ısı pompasının çok yüksek verimle çalışmasını sağlar, yani çok iyi bir soğutma gücü katsayısı (Coefficient of performance, COP) elde edilir.