Yeniden gaza dönüştürme çalışma ilkeleri

Doğal gazın, örneğin bir kojenerasyon tesisinin çalıştırılmasında kullanımı için, gaz halinde ve yaklaşık çevre sıcaklığında olması gerekir. Normalde sıvı gazın buharlaşması ve ısınması ortam ısısını emmek suretiyle kullanılmaksızın bir hava buharlaştırıcısında gerçekleşir.

Yeniden gaza dönüşümle soğutma için soğukluk elektrikli bir kompresör kullanmaksızın, yalnızca buharlaşan doğal gazdan bir tuzlu su dolaşımına ısı aktarımı yapmak suretiyle, kullanılır. Bu tuzlu su dolaşımı üzerinden taşınan soğuk, farklı kullanım sıcaklığına sahip bir çok tüketicide kullanılabilir.