Kullanım alanları

Sistemlerimiz çeşitli alanlarda kullanılabilir – çalıştırma ısısının mevcut olduğu ve soğukluğa ihtiyaç olan her yerde Eco ice sistem teknolojisi önemli avantajlar sunmaktadır.

Soğurmalı soğutucu aşağıdaki şekillerde temin edilebilecek ısı (80-98°C) ile çalışır: Süreç ısısı, genellikle bir kojenerasyon cihazının atık ısısı, güneş enerjisi, bölgesel ısıtma veya örneğin biyogazla temin edilen ısı Soğurmalı soğutma süreci çevreye bir ısı aktarımını gerektirir. Atık ısı için de (20 – 30 °C) bir kullanım mümkün olduğunda ilave ekonomik faydalar elde edilir. Örnekler: Bina ısıtma, yolların ve otoparkların buzlanmasını önleme, donmuş depolama alanlarının altının donmasını önleme, sıcak su üretimi

Eco ice soğurmalı soğutucu ile 0°C’nin altında sıcaklık sağlanabilir, ama aynı zamanda bilindik klima uygulamaları da mümkündür. Genellikle ilave elektrik üretilecek ve trijenerasyon gerçekleştirilecek şekilde bir kojenerasyon cihazıyla bağlantılı olarak kullanılır.

Süreç teknolojisi - Teknolojik süreçlerde soğutma, klimalandırma ve kurutma

 • Gıda üretimi, ör. fırınlar ve kasaplar, plastik, kağıt ve baskı sanayi
 • Soğurmalı soğutucular süreç teknolojisine özgü olarak özellikle uzun çalışma için kârlı bir yatırımdır. Pek çok uygulama örneklerinden bir tanesi ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama işlemi sonrasında parçaların soğutulmasıdır.

Dağıtım deposu

 • Dağıtım merkezlerinde gıda soğutma ve klima uygulamaları
 • Soğutma ve klima uygulamaları sadece soğurmalı soğutucu tarafından yapılabilir. Dondurucu kullanımları yaklaşık -30°C’ye kadar, bir soğurmalı soğutucunun bir CO2 kompresyon soğutucuyla ardışık kullanımı ile elde edilir.

Perakendecilik

 • İndirim marketleri, süpermarketler, eczaneler
 • Elektrik üretmek için kojenerasyon kullanımı perakende sektöründe de giderek daha sık konuşuluyor. Bu esnada Eco ice AKM ile soğutma işleri için kullanılabilecek seviyede bir artık ısı ortaya çıkar. Bu sırada soğutma maddesi amonyak soğurmalı soğutucunun motor bölmesinin içinde kalır. Perakende sektöründeki soğutma üniteleri, tuzlu su dolaşımıyla beslenir.

Binalardaki klima uygulamaları

 • otellerde, ofislerde, veri merkezlerinde
 • Tipik sıcaklık yayılması 6/12 °C olan geleneksel klima sistemlerinin genellikle öğleden sonraki günlük yüksek sıcaklıklar sırasında verimlilik sorunları olur. Eco ice soğurmalı soğutucu takılması varolan klimanın işletim maliyetlerini azaltır ve ayrıca azami yükte artı güç sağlayan buz deposunun doldurulması için kullanılabilir. Bu sistem tasarısı genellikle sunucu odaları ve veri merkezlerinde öngörülmüş yedek gereksinimlerini de karşılamaktadır.

Tarım

 • Hayvancılık, patates üretimi
 • Eco ice soğurmalı soğutucu, sıcaktan soğuk üreten diğer bir çok sistemin aksine klima işlemi ve soğutma işlemi arasında sorunsuz geçiş yapabilir. Bu, aynı sistemle yazın ahırların serinletilmesini ve sonbahar ve kış aylarında patateslerin 0°C civarında soğutulmasını sağlar.

Merkezi olmayan kendi elektrik üretimi

 • tıbbi cihazlar gibi hassas alanlarda
 • Bir kojenerasyon cihazıyla şebekeden bağımsız olarak elektrik enerjisi temin edilmesi elektrikli sistemlerin arz güvenliğini artırır. Ayrıca şebeke elektriği kesildiğinde artık önemli klima ve soğutma işlemleri yerine getirilemez. Bir Eco ice soğurmalı soğutucu ve buz deposu kombinasyonu bu soğutma işlerinin düşük elektrik enerjisi tüketimi ile yerine getirilmesini sağlar.