Yeniden gaza dönüşümle soğutmanın kullanım alanları

Sistemlerimiz çeşitli alanlarda kullanılabilir – LNG’nin mevcut olduğu ve soğuk gereken yerlerde Eco ice sistem teknolojisi önemli avantajlar sunar.

Özellikle kojenerasyonla bağlantılı olarak LNG ilgi uyandırıcıdır. Elektrik ve ısının yanında özellikle derin dondurma alanında soğuk da gerekiyorsa, genel tasarıyı ekonomik olarak enerji-ısı-soğuk kenetlenmesiyle iyileştirmek için yeniden gaza dönüşümle soğutma bir olanaktır.

Eco ice yeniden gaza dönüşümle soğutma sayesinde tipik dondurucu kullanımı mümkündür, ancak bunun yanında normal soğutma veya klima için gerekli sıcaklıklar da sağlanabilir. Örnekler:

Süreç teknolojisi - teknolojik süreçlerde dondurma ve soğutma

  • Gıda üretimi, ör. fırınlar ve kasaplar
  • Yeniden gaza dönüşümle soğutmanın mevcut bir soğutma veya şok dondurma sistemine eklenmesi çoğu kez ilginçtir. Soğutmada sıklıkla gereken yedeklemeye ek olarak işletme maliyetlerinde ciddi bir azalma elde edilir.

Dağıtım deposu

  • Perakendecilerin dağıtım merkezlerinde gıdaların soğutulması, kan ve ilaçların soğutulması ve dondurulması
  • Geleneksel sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin işletme maliyetleri çok yüksek olduğundan derin dondurma uygulamaları ekonomiktir. Elbette soğutma ve klima alanındaki uygulamalar da mümkündür.

Binalardaki klima uygulamaları

  • oteller, ofisler, sağlık tesisleri ve veri merkezlerinde
  • Tipik sıcaklık yayılması 6/12 °C olan geleneksel klima sistemlerinin genellikle öğleden sonra verimlilik sorunları olur. Eco ice yeniden gaza dönüşümle soğutma takılması, var olan klimanın işletim maliyetlerini azaltır ve ayrıca azami yükte artı güç sağlayan buz deposunun doldurulması için kullanılabilir. Bu sistem tasarısı genellikle sunucu odaları ve veri merkezlerinde öngörülmüş yedek gereksinimlerini karşılamaktadır.

Tarım

  • Hayvancılık, et işleme, bitki üretimi
  • Eco ice yeniden gaza dönüşümle soğutma sayesinde -38°C’ye kadar tüm kullanılabilir sıcaklıklar sağlanabilir. Böylece tarımsal üretimdeki hemen hemen tüm soğutma işleri kolayca ve neredeyse hiç elektrik harcamadan halledilir.

Merkezi olmayan kendi elektrik üretimi

  • zayıf altyapısı olan bölgelerde
  • Kombine ısı ve güç santralıyla elektrik enerjisi sağlanması yetersiz altyapılı bölgelerde soğutma gereksinimlerini karşılamanın genellikle tek yoludur. Çalıştırmak için sıklıkla kullanılan LNG size Eco ice yeniden gaza dönüşümle soğutmayı kullanma imkanı sağlar. Bir buz deposu ile birleşik kullanılmaları soğutulmuş malların veya serinletilmesi gereken donanımın güvenliğini artırır.