Doğal gazdan soğukluk üretme (LNG)

Yüksek nitelikli soğuk dünyada bildiğimiz en pahalı enerjilerden biridir. Patentli Eco ice yeniden gaza dönüştürme sistemimiz maliyetsiz bir yan ürün olarak ortaya çıkan bir soğuk kaynağını kullanır.

Eco ice GmbH tesisindeki yeniden gaza dönüştürme sistemi

Eco ice GmbH tesisindeki yeniden gaza dönüştürme sistemi

Doğal gaz (NG – Doğal gaz) normal halde gazdır, yani hacimli yakıtlar arasında yer alır. Doğal gazın taşınabilir hale getirilmesi için çıkarılırken -162 °C’ye kadar soğutulması gerekir. Bu gaz başlangıçtaki hacminin sadece altı yüzde biri kadar bir hacmi kaplayan bir sıvıya dönüştürülür – LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz). Hacimdeki bu azalma sayesinde LNG gaz halindeki doğal gaza göre çok daha iyi saklanır ve nakledilir. LNG genellikle bir “uydu tesis”te (çift cidarlı, vakum izolasyonlu bir depoda) saklanır. Bu uydu tesislerdeki doğal gazın yakıt olarak kullanılabilmesi için tekrar gaz haline getirilmesi gerekir. Bu işlemde (yeniden gaza dönüştürme olarak da adlandırılır) çok kıymetli soğutma enerjisi oluşur.


Eco ice bu yeniden gaza dönüştürme işleminde ortaya çıkan ve geçmişte hiç önemsenmeyen soğuğu artık bir enerji potansiyeli olarak kullanmaktadır.

Sırf maliyet açısından ve kaynakların yanında çevrenin de korunma olanağı sebebiyle LNG yakıt olarak ve soğuk gereken yerlerde kullanıldığında bu enerji kaynağının kullanımı her zaman çok yerindedir.

“Buz gibi tasarruf” (yeniden gaza dönüştürmede ortaya çıkan soğuğun kullanımı) broşürümüzü PDF olarak indirebilirsiniz